Vagyonvédelem

A vagyonvédelem területén élőerős és / vagy technikai védelmi
rendszereket alkalmazunk. Feladatainkat a megbízó igénye alapján
meghatározott időtartamban látjuk el.

Vagyonőreink munkájukat formaruhában, fényképes azonosító igazolvánnyal, a mindenkori hatályos jogszabályok alapján végzik. A biztonsági őröket munkájukba állítás előtt leinformáljuk, munkavégzésük során rendszeresen ellenőrizzük őket. Igény esetén vagyonőri képzését vállaljuk. Az őrszolgálat tagjai általános őrutasítás alapján végzik tevékenységüket, egyedi / speciális feladatok során a konkrét feladatra kiállított utasítás a meghatározó. Személyes megbeszélés, valamint előzetes vagyonvédelmi és biztonságtechnikai felmérés alapján a megrendelővel közösen alakítjuk ki az őrszolgálat optimális létszámát, a felállítási pontokat, valamint a biztonsági őrök feladatait.

  • Biztonsági őrzés fegyveres, formaruhás őrrel
  • Biztonsági őrzés fegyver nélkül, formaruhás őrrel
  • Biztonsági őrzés járőrszolgálattal (igény szerint kutyával megerősítve)
  • Áruházi detektív szolgálat
  • Pénz- és értékszállítás
  • Futárszolgálat
  • Diszpécser szolgálat
  • Rendezvénybiztosítás
  • Porta-, recepciós szolgálat
  • Hostess szolgálat
  • Vagyonvédelmi szaktanácsadás

  Egyéb biztonsággal összefüggő feladatok

  • Kültéri védelem, beléptető rendszerek, járőrszolgálati ellenőrző rendszerek tervezése, telepítése, karbantartása,
  • Komplex vagyonbiztonsági, tűzvédelmi, rendészeti és más biztonsági rendszerek elkészítése.

  Objektumőrzés-védelem

  Ezt a tevékenységet a cég a kialakult gyakorlatnak megfelelően két kategóriában végzi:

  • formaruhás őrök alkalmazása,
  • formaruhás kutyás-őrök alkalmazása

  Vagyonőri szolgálat

  • a telephely területén a vagyonvédelem őrzési feladatainak ellátása nappal és éjszaka,
  • behatolás megakadályozása, behatolási kísérlet esetén a helyszín biztosítása, a szükséges intézkedések megtétele.

  Miután a megrendelő – javaslatunkat figyelembe véve – kiválasztja a számára legmegfelelőbb kategóriát, szakemberünk megtekinti a védendő objektumot és elkészíti az őrzési tervet, melyet egyetértő jóváhagyásra a megrendelőnek bemutat.Az őrzési terv figyelembe veszi a helyi sajátosságokat és a megrendelő igényeit.

  Járőrözés

  • a járőrvázlatban meghatározott útvonalon a járőrözési feladatok teljesítése,
  • illetéktelen behatolás, lopás, rongálás stb. megelőzése, megakadályozása megszakítása,
  • tűzmegelőzési feladatok ellátása,
  • munkaidőn túl a területen található létesítmények, valamint a nyílászárók sértetlenségének és zártságának folyamatos ellenőrzése,
  • létesítmények vezetékes rendszereinek (víz, gőz, villany, gáz) folyamatos ellenőrzése,

  Portaszolgálat, recepció

  • belépés jogosságának ellenőrzése,
  • érkező vendégek fogadása és objektumon belüli kísérése,
  • zsiliprendszer működtetése, be- és kilépések ellenőrzése, kártyás beléptetés,
  • a megrendelő által meghatározott, illetve elfogadott okmányok vezetése,
  • igény esetén elektronikus biztonsági rendszer figyelése.

  Rendész szolgálat

  • telephelyen belüli fel- és lerakodás, árumozgatás ellenőrzése,
  • belső gépjármű- és személyi mozgatás szabályozása,
  • a nem folyamatosan nyitva levő kapuk nyitása és zárása,
  • a környezet-, munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások betartatása

  Egyéb biztonsággal összefüggő feladatok

  Egyedi igényeknek és követelményeknek megfelelően biztosítani tudjuk célorientált elektronikus biztonsági rendszerek tervezését, beszerelését és üzemeltetését. Ezek a rendszerek többek között magukban foglalják:

  • objektumok kültéri és beltéri biztonsági védelmét,
  • kül-, és beltéri megfigyelő videó rendszert,
  • elektronikus beléptető rendszert,
  • objektumok betörés, behatolás jelző rendszerét,
  • tűzjelző rendszert,
  • személyi támadást jelző, illetve segélykérő rendszert,
  • a biztonságos információ átvételt biztosító kommunikációs hálózatot,
  • a biztonsági ellenőrzést vezérlő központot,
  • áruházak, üzletek elektronikus áruvédelmi rendszerének kiépítését.
  • Tűzszerészeti megelőző feladatok ellátása
  • Rovar- és rágcsálóirtás.
 • A karbantartás már a garanciális idő alatt is a rendszerek működőképessége megőrzésének egyik legfontosabb elemének tekintjük. Bár a riasztórendszereknél a videó vagy a beléptető rendszerekkel ellentétben nincsenek mozgó, kopó alkatrészek, azonban a karbantartások során kiderülhetnek olyan - nem feltétlenül a rendszer meghibásodásából származó - rejtett hibaforrások, amelyek felett a mindennapi használat során a felhasználók figyelme elsiklik.

  A karbantartásokat riasztó- és videó rendszerek esetében negyedévente javasoljuk, amely periódusidő feltételezi, hogy a gyártók által javasolt felhasználói tesztek rendszeresen megtörténnek. A karbantartást kizárólag saját állománnyal végezzük.

  A garanciális és garanciaidőn túli szervizre egyaránt a következő munkanap 18 óráig történő hibaelhárítást tudunk vállalni. Speciális esetekben ennél rövidebb idő alatt is megoldható, ez azonban egyedi szerződéskötést feltételez.

  Ez idő- és költségmegtakarítást jelent a felhasználónak is. A downloading rendszer használatára természetesen csak a megrendelővel egyeztetett biztonsági előírások betartása mellett kerülhet sor. Az általunk telepített riasztórendszereket igény esetén becsatlakoztatjuk az ügyeleti szolgálatunkon működő központunkba. E módszer segítségével szervizünk gyakran előbb értesül egy hálózat kimaradásról, vezetékelvágásról, stb. mint maga az ügyfél. A szervizt ellátó szakemberek ügyeleti beosztásban vannak. A beosztás az ügyeleten megtalálható, ez alapján a diszpécser elvégzi a kiértesítést. A rendszer által nem detektált meghibásodásokat telefonon kell bejelenteni az ügyeleti telefonszámon.

  Műszaki, technikai felszereltség

  Valamennyi telepítésre javasolt rendszerelem letesztelt és kipróbált típus. A technikával foglalkozó szakembereink egységes rendszerű, periodikusan ismétlődő továbbképzésben részesülnek. E két dolog együttesen a rendszereink megbízhatóságának garanciája.

  Alkalmazott technikai rendszereink

  • Behatolást jelző rendszerek: DSC (Kanada), Alarmcom (Svájc),
  • Aritech (Hollandia)
  • Kártyás beléptető rendszerek: MICRORAB (Magyarország)
  • Zártláncú videorendszerek: SONY (Japán), Ernitec (Dánia),
  • Robot Research (USA)
  • Tűzjelző rendszerek: Notifier (Nagy-Britannia), Sistem Sensor (USA)

  Valamennyi rendszerelem gyártója rendelkezik az ISO 9001 szabvány szerinti minőségbiztosítási tanúsítvánnyal.

  Az őrzési terv

  Az őrzési terv tartalmazza mindazon rendszabályokat, melyek maradéktalan végrehajtásával megvalósul az objektum megfelelő védelme.

  A terv mellékletei:

  • az objektum alaprajza,
  • nyílászárók elhelyezkedése,
  • az esemény bekövetkezésekor végrehajtandó feladatok,
  • az értesítendők és ellenőrzésre jogosultak jegyzéke.

  Felkészülés

  A feladatra az adott területre általunk legmegfelelőbb dolgozókat válogatjuk ki és igény szerint a megrendelő képviselőjének szolgálatba állítás előtt bemutatjuk. A kiválasztott dolgozókat a feladatra tanfolyamon készítjük fel, ahol megismerik:

  • a szolgálati utasítást,
  • az intézkedési jog- és hatáskörüket,
  • a tevékenységre vonatkozó igazgatói utasításokat,
  • a szolgálat részére rendszeresített okmányokat és nyomtatványokat

  A dolgozók foglalkoztatásának feltétele a fedhetetlen előélet, a szellemi és fizikai alkalmasság, valamint a tanfolyam elvégzését követő vizsga eredményes teljesítése. Az oktatásba igény szerint bevonjuk az Ügyfelünk vezetése által a későbbi kapcsolattartásra kijelölt szakembereket.

  Öltözet

  Cégünk dolgozóit formaruhával látja el. A telephelyek, objektumok őrzésére az időjárási viszonyokhoz alkalmazkodó, esztétikus és a követelményeknek megfelelő formaruha, belterületi őrzésnél (irodaház, áruház, üzlet, recepció, stb.) a megbízóval való megegyezés alapján, megfelelően elegáns öltönyt biztosítunk. Dolgozóinkat cégünk fényképes kitűzőjével látjuk el.


Kérjen visszahívást!

HÍvjon minket a (06 1) 263 0091-es telefonszámon, vagy
írja meg adatait és munkatársunk 24 órán belül visszahívja!

Mi a hét első napja?

Columen Security Kft.

Iroda: Budapest, 1107 Fertő u. 8.
Telefon: (06-1) 263-0091
E-mail: info

Térkép